I. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website nguyez.com bao gồm: tên (bí danh), email, website (nếu có). Đây là các thông tin mà nguyez.com cần khách truy cập cung cấp bắt buộc khibình luận tại nguyez.com.

Khách truy cập sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách truy cập có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nguyez.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Website nguyez.com sử dụng thông tin khách truy cập cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách truy cập, hiện tại chỉ có tham gia trúng thưởng và bình luận trên Wesite.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách truy cập và Website nguyez.com.
 •  Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách truy cập hoặc các hoạt động giả mạo khách truy cập.
 • Liên lạc và giải quyết với khách truy cập trong những trường hợp đặc biệt.
 •  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách truy cập ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website nguyez.com

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: nguyez.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách truy cập khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách truy cập. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách truy cập.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách truy cập sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách truy cập.
 • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website nguyez.com.
 • Khách truy cập có thể yêu cầu chỉnh sửa, xóa bất kỳ thông tin bình luận nào của họ trên Website bằng cách liên hệ ban quản trị.

IV. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách truy cập có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý website nguyez.com thực hiện việc này.
 • Khách truy cập có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website nguyez.com.
  Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách truy cập khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Khách truy cập cam kết không đưa những bình luận vô văn hóa, có nội dung xấu hoặc vi phạm pháp luật lên Website. Ban quản trị có thể yêu cầu chỉnh sửa, xóa bất kỳ thông tin bình luận nào được xem là vi phạm, mọi thắc mắc khách truy cập có thể chủ động yêu cầu bằng cách liên hệ ban quản trị.

V. Cam kết bảo mật thông tin khách truy cập

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên nguyez.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nguyez.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách truy cập đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, nguyez.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của nguyez.com.
 • Hệ thống quản lý nguyez.com yêu cầu các cá nhân khi tham gia nhận thưởng và bình luận phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên (bí danh), email, website (nếu có), và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý nguyez.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.