Kênh Youtube nơi bạn có thể tham gia Give Away nhận game và xem giới thiệu hầu hết các game Indie-AA: https://youtube.com/@NcnzIT

Tham gia Give Away tặng game Steam hàng tuần: https://rb.gy/a22awk | Kênh Discord Cộng đồng game Việt Nam: https://bit.ly/cdgamevn