Door Paradox #2 END – Phá đảo game mở cửa nên gọi là phá cửa

Nhân dịp sự kiện Steam Puzzle Fest lần này tôi phá đảo con game giải đố cho hợp chủ đề.
Tiếp tục video lần trước nay chúng ta hoàn thiện 1 trò chơi giải đố không quá khó, khó là quá trình tìm câu đố để giải mà thôi. Cũng đã hoàn thiện 100% thành tựu cho 1 trò chơi xứng đáng.

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez

00:00 – Giới thiệu sơ về game
01:49 – Vào game Doors Paradox
15:05 – End chương 2, vào chương 3
1:56:41 – Thêm 2 màn Bonus cuối
2:10:21 – End game Doors Paradox
2:29:55 – Hoàn thiện 100% thành tựu
2:31:31 – Đánh giá cuối game

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments