Killer Frequency #0.5 – Thử game tí rồi lảm nhảm về các sự kiện game sắp tới

Game vừa ra mắt vài phút trước, tranh thủ thử tí mà nó dám doạ ma tôi nửa đêm nên thôi dẹp luôn 😒 để ban ngày rồi tính sauuuu. Setting game chiếm 70% thời gian chơi.
Sau đó lảm nhảm tí về các sự kiện game sắp tới

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez

02:11 – Giới thiệu và Setting game
05:55 – Phá đảo. NGHỈ. Méo chơi nữa
08:01 – Sự kiện Game Done Quick
10:23 – Các sự kiện game tháng 6
19:57 – Lảm nhảm Xbox Game Pass

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments