Lảm Nhảm #4 – Giới thiệu một vài game

Lý ra định lảm nhảm tí xong chơi FTK tiếp tục mà chả hiểu sao lỗi file save, cố gắng vật vã 30′ không sửa được nên dùng file save trên mạng về lắp vào chắp vá chơi thì cũng crash liên tục luôn…

🗂️ Kênh Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic game Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review trên Steam: https://bit.ly/stnguyez

00:00 – Mohism: Battle of Words
10:07 – Underdog Detective
16:19 – Desktop Dungeons: Rewind
19:09 – Minecraft Legends
21:39 – The Mageseeker: A League of Legends Story™
22:51 – Graveyard Keeper
25:01 – Lướt game tuần này
29:30 – Havendock
30:03 – Flotsam
34:50 – For The King mà lỗi quá

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments