Lảm Nhảm #8 – Game HOT tháng 5 và Vài game gần đây

Lảm nhảm tí về vài game gần đây đang nổi bật và những game HOT sắp ra mắt vào tháng 5 sắp tới.

00:00 – Strange Horticulture
01:17 – Chrono Odyssey
07:35 – Dune, AoW4, Kaku
14:53 – Vài game đang nổi
54:55 – Game HOT tháng 5 phần 2

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments