Vọc vạch #1 – Dịch Game – Truyện tự động trên màn hình bằng Capture2text + Autohotkey + ChatGPT [Video]

Capture2text – phần mềm dịch chữ trên màn hình.
Autohotkey – công cụ tạo ra các macro, tác vụ tự động hóa và tùy chỉnh các phím tắt.
ChatGPT – con chatbot mà ai cũng biết rồi.

Với Capture2text anh em đã có thể đủ dùng rồi, còn trường hợp anh em muốn tự động dịch sau x giây và kết hợp phím tắt để tạm ngừng / tiếp tục thì kết hợp với Autohotkey, tất nhiên không cần biết code bọng gì như tôi thì sẽ cần trợ giúp từ ChatGPT…
Link Script: https://gist.github.com/ncnzit/6db48566e15a55ed2270543f47262a9a#file-ath-cap2text-f5f6-avtm-txt-L6

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez

00:00 – Dùng thử trong game
04:01 – Cấu hình Capture2text
07:53 – Kết hợp AutoHotkey (ATH)
08:27 – Tạo lệnh bằng ChatGPT
11:01 – Tự động dịch trong Game
17:35 – Upload Script

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments