Dark Quest 3 #3 END – Triệu hồi rồng xanh mắt đỏ, thắng lợi còn mỗi 1 mạng

Tranh thủ phá đảo luôn con game thằng đệ Gift. Thắng vừa khít dù có nhiều pha chơi dại, diệt được ông phù thuỷ dù còn mỗi phù thuỷ.

00:00 – Nhìn được mặt Boss và toang
35:35 – Tự mình đánh chính mình
1:24:13 – Đợt run này sẽ Win
2:33:33 – Hoá rồng, nhưng sai sai

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez
▶️ Youtube: https://youtube.com/@NcnzIT

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments