Lảm Nhảm #11 – Xem nhanh Summer Game Fest 2023 có những gì…

Sự kiện game Summer Game Fest 2023 tua nhanh xem có những gì nổi bật, những tên tuổi lớn, điều kỳ lạ trong FF17, những dòng game cũ làm lại…

00:00 – Prince of Persia: The Lost Crown
03:21 – POE 2
05:29 – Witchfire
09:59 – Remnant 2
11:17 – Lies of P (có Demo)
14:55 – Sand Land
17:51 – Throne Liberty
19:37 – Warhaven
23:39 – Alan Wake 2
29:19 – John Carpenter’s Toxic Commando
30:55 – Baldur’s Gate 3 + Spider Man 2
33:07 – PalWorld (Pokemon ver Mẽo)
34:43 – TLOFTR + FF7 Mobile
37:31 – Banishers + Yakuza + Underwave
44:17 – King Arthur + Wayfinder
47:45 – Lysfanga
48:33 – Immortals of Aveum
53:27 – FF17 khá kỳ lạ
57:37 – Kết thúc. Các sự kiện khác

🌏 Website: https://nguyez.com
🗂️ Discord: https://bit.ly/dcnguyez
📖 Topic Voz: https://voz.vn/t/523389
🐸 Review Steam: https://bit.ly/stnguyez
▶️ Youtube: https://youtube.com/@NcnzIT

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments